آیا میدانید تنها ۴۰٪ پسماندهای الکترونیک قابلیت بازیافت دارند؟

 

برای کمک به محیط زیست، جمع‌آوری و بازیافت پسماندهای الکترونیک با ما تماس بگیرید و یا به ما پیام دهید