تبدیل ضمانت سبز به ضمانت تکمیلی طلایی

 

برای بهره مندی از مزایای ضمانت تکمیلی طلایی که حوادث و صدمات انسانی (شکستگی، آب‌خوردگی و…) را هم دربرمی‌گیرد می‌توانید با پرداخت ما‌به‌التفاوت، ضمانت سبز دستگاه خود را به ضمانت طلایی تبدیل کنید. بدین منظور لطفاً فرم زیر را برای ما تکمیل و ارسال کنید.

 

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .