اربعین حسینی تسلیت باد

تا سایه سرت به سر محملم فتاد
برخاست آتش غم و بر حاصلم فتاد
یک اربعین بود که ندیدم جمال تو
وین است شعله ای که بر آب و گلم فتاد

فرارسیدن اربعین حسینی را به عاشقان مکتب حسین (ع) تسلیت عرض می کنیم.

روابط عمومی شرکت آروند

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه